Käyttöehdot

Käyttöehdot ovat voimassa 12.9.2019 alkaen. Päivitetty 25.5.2021.

1. Yleistä

e-Myynti järjestelmän (jäljempänä ”Palvelu”) omistaa ja tarjoaa käyttöön MainosLähde Oy (jäljempänä ”Palveluntoimittaja”), y-tunnus 2110016-6, osoite Linnankatu 6 A, 87100 Kajaani.

Avaamalla ja käyttämällä Palveluntarjoajan Palvelua ja rekisteröitymällä Palvelun käyttäjäksi, Palvelun avaava tai siihen rekisteröityvä yksityinen henkilö, yritys ja/tai yhteisö (”Asiakas”) sitoutuvat noudattamaan näitä käyttöehtoja. Palvelun käyttö ei ole sallittua, mikäli Asiakas ei hyväksy näitä käyttöehtoja.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Asiakkaana pidetään yksityishenkilön osalta sitä yksityishenkilöä, joka on nimetty käyttötilin omistajaksi. Yritys- tai yhteisöasiakkaan osalta käyttötilin omistajaksi nimetty henkilö toimii kyseisen Asiakkaan yhteyshenkilönä.

Palvelu on tarkoitettu Asiakkaan nimeämille käyttäjille (”Käyttäjä”) käytettäväksi Asiakkaan liiketoimintaan. Yksityisten henkilöiden osalta Palvelu on tarkoitettu mm. opiskelijoille, ohjaajille, opettajille tai vastaaville ryhmittymille. Kampanjan perustajan käyttäjätilit (ohjaaja, opettaja) ovat tarkoitettu vain 18 vuotta täyttäneille. Hyväksymällä käyttöehdot käyttäjätilin perustaja vakuuttaa, että hän on vähintään 18 vuoden ikäinen ja vastaa kampanjaan liitettyjen henkilöiden toiminnasta Palvelun osalta. Mikäli henkilö avaa tai rekisteröityy Palveluun yrityksen tai yhteisön nimissä, hän vakuuttaa, että hänellä on oikeus sitoa yritys tai yhteisö näihin Käyttöehtoihin.

Mikäli Palveluntarjoajan hyväksymä Palvelun jälleenmyyjä avaa Palvelun asiakkaansa lukuun, sitovat nämä Käyttöehdot suoraan kyseistä jälleenmyyjän asiakasta ja häntä pidetään Asiakkaana.

2. Rekisteröityminen palveluun

Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Palveluun rekisteröidytään https://e-myynti.fi/rekisteroidy sivustolla. Rekisteröityessään Asiakas vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin. Palveluntarjoaja avaa Asiakkaalle rekisteröinnin jälkeen e-myynti järjestelmähallinnan (”Varainhankintatyökalu”) ja pääsyn Palveluun. Palveluun rekisteröityminen on ilmaista, eikä se velvoita käyttämään Palvelua jatkossa.

Asiakkaan tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot (”Käyttäjätiedot”), joiden avulla Asiakas voidaan tunnistaa ja joiden avulla Palvelua voidaan käyttää. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa rekisteröity varainhankinnan hallintatyökalu, jonka avaamisessa on annettu vääriä tai puutteellisia tietoja. Palvelun saa avata ainoastaan Käyttäjätilin hallinnoijan ja Käyttäjätilin kutsumat sekä hyväksymät henkilöt. Kaikki tutkintaa tai seuraamistarkoitusta varten rekisteröidyt tai muuten automaattisesti luodut tilit eivät ole sallittuja ja ne poistetaan.

Palveluntarjoaja voi tarjota Palvelusta eri versioita (”Palvelupaketti”). Eri Palvelupaketit ovat esitelty Palveluntarjoajan https://e-myynti.fi/hinnasto verkkosivuilla. Yhdellä Asiakkaalla voi olla vain yhden kerran koekäyttöön oikeuttava palvelupaketti käytössään.

Rekisteröityessään Palveluun, Asiakas liittyy Palveluntarjoajan ylläpitämään asiakasrekisteriin, jota käytetään Palvelusta kertovien asiakastiedotteiden toimittamiseen.

3. Käyttäjätunnukset

Yhtä käyttäjätunnusta saa käyttää ainoastaan yksi Käyttäjä. Usean henkilön kesken jaetut käyttäjätunnukset eivät ole sallittuja. Yhtä Palvelupakettia kohti voidaan kuitenkin luoda useampi erillinen käyttäjätunnus.

Asiakas vastaa Käyttäjien käyttäjätunnusten ja salasanojen turvallisuudesta sekä siitä, että Käyttäjät säilyttävät käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesti, eivätkä paljasta niitä kolmansille osapuolille. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksillaan ja salasanoillaan tapahtuneista Palveluiden käytöstä sekä mahdollisten väärinkäytösten aiheuttamista tutkinta- ja korjauskustannuksista ja muista vahingoista. Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa Palveluntarjoajalle, mikäli hän epäilee käyttäjätunnuksensa tai salasanansa joutuneen kolmannen osapuolen tietoon sekä epäilemästään väärinkäytöksestä. Asiakas on Palveluntarjoajan pyynnöstä velvollinen vaihtamaan Palvelun käyttämiseksi vaadittavan salasanan, jos se on tarpeen Palveluun kohdistuvan tietoturvauhan vuoksi.

4. Sopimusehdot ja irtisanominen

Nämä Ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Nämä Ehdot tulevat voimaan Käyttäjän hyväksyessä nämä Ehdot rekisteröitymisen yhteydessä tai Käyttäjän käyttäessä Palvelua. Palveluntarjoaja on oikeutettu muuttamaan näitä Ehtoja. Muutokset tulevat voimaan heti. Jatkamalla Palvelun käyttöä, Käyttäjä hyväksyy muutetut Ehdot ja sitoutuu niiden noudattamiseen. Suosittelemme siksi että tutustut Käyttöehtojen sisältöön säännöllisesti.

Sopimus astuu voimaan, kun Asiakas on rekisteröitynyt Palveluun. Sopimus on voimassa aina kunkin laskutuskauden (3 kuukautta) kerrallaan. Sopimus jatkuu automaattisesti voimassa aina seuraavan laskutuskauden kerrallaan, ellei sitä ole irtisanottu. Asiakkaalla ja Palveluntarjoajalla on molemmilla oikeus irtisanoa Sopimus. Mikäli Asiakas irtisanoo Sopimuksen, tulee irtisanominen tehdä viimeistään seitsämän (7) päivää ennen kuluvan laskutuskauden päättymistä. Palveluntarjoajan irtisanoessa Sopimuksen, tulee irtisanominen tehdä viimeistään neljätoista (14) päivää ennen laskutuskauden päättymistä.

Asiakkaan tulee irtisanoa Palvelu kirjallisena myynti@mainoslahde.fi osoitteeseen. Asiakas ei voi irtisanoa Palvelua puhelimitse, viestillä tai kirjeitse.

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli Asiakas ei ole maksanut laskuaan kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa laskun eräpäivästä. Palveluntarjoajalla on myös oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli Asiakas tai Käyttäjä rikkoo selkeästi Käyttöehtoja tai on toiminut sopimattomasti ja epäkunnioittavalla tavalla.

5. Immateriaalioikeudet

e-Myynti järjestelmä ja sen sisältö ovat MainosLähde Oy:n omaisuutta, jota suojaavat mm. tekijänoikeuslaki sekä immateriaalioikeudet. Kaikki oikeudet verkkosivustoon ja sen sisältöön pidätetään.

Kaikki immateriaalioikeudet, mukaan lukien myös tekijänoikeudet Palveluun, Palveluun liittyvään aineistoon (pois lukien Asiakkaan oma aineisto) sekä siihen mahdollisesti tehtyihin muutoksiin kuuluvat Palveluntarjoajalle. Asiakkaan aineistolla tarkoitetaan Käyttäjän siirtämää tai muuten Käyttäjän lukuun Palvelua varten Palveluntarjoajalle luovuttamaa tietoa tai aineistoa.

Asiakkaan aineiston immateriaalioikeudet kuuluvat Asiakkaalle. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Asiakkaan aineistoa sekä kaikkea Asiakkaan tai Käyttäjien Palveluun, Palvelun kautta tai sitä varten toimittamaa informaatiota ja materiaalia Palvelun sekä Asiakkaan tilaamien lisäpalvelujen tuottamiseen sekä Palvelun ja lisäpalvelujen tekniseen tukeen. Mikäli Asiakas on toimittanut Asiakkaan aineistoa Palveluntarjoajalle e-myyntityökaluun sisällytettäväksi, on Palveluntarjoajalla oikeus sisällyttää Asiakkaan aineisto e-myyntityökaluun. Käyttöoikeus sisältää myös kopiointioikeuden ja muutosoikeuden siltä osin kuin se on tarpeen Palvelun ja/tai lisäpalvelujen tuottamista tai näiden teknistä tukea varten tai Asiakkaan aineiston sisällyttämiseksi.

Mikäli Asiakas on tilannut Palveluntarjoajan yhteistyökumppaneilta palveluja, on Palveluntarjoajan yhteistyökumppaneilla oikeus käyttää ja Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa yhteistyökumppaneilleen Asiakkaan aineistoa sekä kaikkea Asiakkaan tai Käyttäjien Palveluun, Palvelun kautta tai sitä varten toimittamaa informaatiota ja materiaalia siltä osin kuin tämä on tarpeen yhteistyökumppanin palvelujen tuottamista sekä tällaisten palvelujen teknistä tukea varten.

Palvelu voi sisältää linkkejä kolmansien tahojen omistamille tai ylläpitämille sivuille. Palveluntarjoaja ei vastaa tällaisten sivujen sisällöstä, niissä tarjotuista palveluista tai tuotteista. Asiakkaan ja Käyttäjän on huomioitava, että Palveluun sisältyviin yksittäisiin sovelluksiin tai muuhun aineistoon saattaa liittyä näiden sovellusten ja aineiston yhteydessä esitettyjä lisäehtoja.

6. Palvelun käyttäminen

Palveluntarjoaja sitoutuu tarjoamaan Palvelun ammattimaisesti. Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun kuitenkin sellaisena kuin se on, eikä anna takuuta Palvelun tai e-myynti työkalun keskeytymättömyydestä tai siitä, että se olisi aina käytettävissä tai täysin turvallinen tai virheetön. Palveluntarjoaja ei myöskään takaa, että Palvelu vastaa Asiakkaan tarpeita tai että kaikki virheet Palvelussa korjattaisiin.

Palveluntarjoajalla on oikeus vapaasti muuttaa Palvelua, sen saatavuutta sekä sen käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia. Palveluntarjoajalla on oikeus halutessaan lopettaa Palvelun tarjoaminen.

Mahdollisista Palveluun liittyvistä merkittävistä muutoksista pyritään ilmoittamaan kohtuullisessa ajassa etukäteen Palveluun liittyvällä verkkosivulla, itse Palvelussa, sähköpostitse tai uutiskirjeenä. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia tai päivityksiä, kuten laitteistojen tai ohjelmistojen päivityksiä. Palveluntarjoajalla on myös oikeus käyttää kolmansia osapuolia Palvelun tuottamiseen.

Palvelun mahdollisten vikatilanteiden korjaus aloitetaan mahdollisimman nopeasti normaalin työajan puitteissa. Palveluntarjoajan tekninen tuki on ainoastaan Palvelun maksullisten Palvelupakettien käyttäjien käytettävissä. Tekninen tuki toimii puhelimitse ja sähköpostin välityksellä siten, kuin Palveluntarjoaja on teknisestä tuesta tarkemmin yksilöinyt.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu, jos se on tarpeellista Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka toimialan järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä joko Palvelussa tai muutoin.

Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle keskeytyksistä mahdollisesti aiheutuvia välittömiä tai välillisiä kustannuksia.

Asiakas voi pyytää Palveluntarjoajaa keskeyttämään Palvelun ja sulkemaan e-myynti työkalun.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu ja sulkea e-myynti työkalu, mikäli Asiakas ei ole maksanut laskuaan 60 päivän kuluessa eräpäivästä tai mikäli Asiakas muuten rikkoo selkeästi näitä Käyttöehtoja.

Palvelun ja e-myynti työkalun sulkemisesta ja uudelleen avaamisesta veloitetaan hinnaston tai Palveluntarjoajan ilmoituksen mukainen maksu.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa e-myynti työkalu ja Palvelussa oleva Asiakkaan aineisto, mikäli Sopimus on irtisanottu tai Asiakkaan e-myynti työkalu (“Palvelu”) on suljettu. Palveluntarjoajalla on velvollisuus säilyttää Asiakkaan aineistoa vähintään neljätoista (14) päivää Sopimuksen päättymisestä tai siitä, kun e-myynti työkalu (“Palvelu”) on suljettu, kumpi ensin toteutuu. Palveluntarjoajalla on kuitenkin tämän jälkeenkin oikeus säilyttää Asiakkaan aineisto palvelimillaan tai se voi halutessaan tuhota Asiakkaan aineiston. Mikäli Asiakas haluaa lunastaa Asiakkaan aineiston, tulee sen ilmoittaa tästä Palveluntarjoajalle viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa Sopimuksen päättymisestä tai siitä, kun e-myynti työkalu on suljettu. Palveluntarjoaja sitoutuu tällöin toimittamaan Asiakkaalle erillistä korvausta vastaan Asiakkaan aineiston yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa tai muuten sovitusti.

Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua tietoverkon välityksellä suoritettavaan suoramarkkinointiin ilman vastaanottajien lupaa. Käyttäjä ei myöskään saa ylläpitää viruksia, matoja tai haittaohjelmia Palvelussa. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Käyttäjän pääsy Palveluun, jos Palveluntarjoaja toteaa Käyttäjän väärinkäyttävän Palvelua tai kuormittavan Palvelua poikkeuksellisella tavalla tai käyttävän Palvelua muuhun kuin lailliseen liiketoimintaan. Jos Asiakkaan liikennekapasiteetti ylittää merkittävästi keskimääräisen käytön, on Palveluntarjoajalla oikeus rajoittaa Palvelun liikennemäärää, kunnes liikennöintiongelma on ratkaistu.

7. Tietosuojaehdot

Osapuolet sitoutuvat omalta osaltaan noudattamaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Asiakas vastaa Asiakkaan aineistoon sisältyvistä sekä e-myynti työkalun kautta tietoonsa saamistaan henkilötiedoista ja kaikista niiden käsittelyyn liittyvistä velvoitteista lainsäädännön tarkoittamana rekisterinpitäjänä.

Asiakkaan ja käyttäjien yksityisyyden sekä henkilötietojen suojaan sovelletaan Palvelun yhteydessä esillä olevaa Palveluntarjoajan Tietosuojaselostetta.

Osapuolten väliset suhteet, velvollisuudet ja oikeudet on määritelty Tietosuojaehdot kohdassa, joka on olennainen ja erottamaton osa näitä Käyttöehtoja.

8. Vastuut ja vastuunrajoitukset

Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. E-myynti sisältöineen tarjotaan Asiakkaalle sellaisena kuin se on. Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu toimii keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan tai Käyttäjien käyttämien laitteiden tai ohjelmien toimivuudesta tai yhteensopivuudesta Palveluun. Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että Palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien Asiakkaalle tai Käyttäjälle aiheuttamista vahingoista.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esitettävien tietojen tai muun aineiston tai Palvelun oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai luotettavuudesta eikä Palvelussa tarjottavien tai sen kautta saavutettavien tuotteiden tai palveluiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

Asiakas vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta sekä siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai muille Internetin käyttäjille. Asiakas vastaa siitä, että Käyttäjät eivät Palvelua käyttäessään loukkaa muiden käyttäjien, Palveluntarjoajan tai kolmansien oikeuksia. Asiakas vastaa itse omien sekä Käyttäjien tietokoneiden, tietojärjestelmien tai muiden vastaavien atk-laitteden suojauksesta sekä Palvelun käyttämiseen liittyvistä tietoliikenne- tms. kustannuksista. Asiakas on tietoinen siitä, että Internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Palvelun ja järjestelmän toimivuuteen puutteita ja että nykyiset tietojärjestelmät saattavat aiheuttaa tietoturvariskejä.

Asiakas vastaa Palveluntarjoajalle kaikista vahingoista, joita aiheutuu näiden käyttöehtojen vastaisesta tai lainvastaisesta toiminnasta.

Palveluntarjoaja on vastuussa Palvelusta ainoastaan Asiakkaalle. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaalle, Käyttäjälle tai näiden omaisuudelle (mukaan lukien mm. Asiakkaan ja Käyttäjän tietokonejärjestelmät ja muut laitteistot sekä näiden tietosisältö) mahdollisesti aiheutuvista, eikä muista välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

Palveluntarjoajan enimmäisvastuu on joka tapauksessa seuraava: Maksullisten Palveluiden osalta Palveluntarjoajan vastuu vahingoista on yhteenlaskettuna enintään Asiakkaan yhden (1) kuukauden ajalta Palvelusta maksamien maksujen määrä. Maksuttomien Palveluiden osalta Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaalle tai Käyttäjälle aiheutuvista vahingoista. Yllä mainitut vastuunrajoitukset eivät rajoita Asiakkaan tai Käyttäjän oikeuksia Suomen pakottavan lainsäädännön mukaan.

9. Muut ehdot

Mikäli näiden Käyttöehtojen jokin kohta katsotaan laittomaksi tai pätemättömäksi sovellettavan lainsäädännön perusteella, tämä ei vaikuta muiden Käyttöehtojen kohtien pätevyyteen vaan pätemätön kohta korvataan pätevällä ehdolla, joka mahdollisuuksien mukaan toteuttaa alkuperäisen Käyttöehtojen kohdan tarkoituksen ja kaupallisen päämäärän.

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan suostumusta. Asiakas voi ehdottaa Sopimuksen siirtämistä kolmannelle osapuolelle, edellyttäen, että uusi omistaja hyväksyy Sopimuksen siirron sekä nämä Käyttöehdot. Palveluntarjoaja hyväksyy siirron sekä vahvistaa siirron Asiakkaalle. Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä kaikista Palvelun käyttöön liittyvistä maksuista siihen asti, kunnes Palveluntarjoaja on vahvistanut Sopimuksen siirron. Mikäli Sopimuksen siirto tehdään kesken laskutuskauden, ei Asiakkaan jo maksamia maksuja kuitenkaan hyvitetä. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Sopimus kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla tästä Asiakkaalle.

Näiden Käyttöehtojen lisäksi Palveluun voidaan soveltaa mahdollisia palvelukohtaisia erityisehtoja. Mikäli näiden Käyttöehtojen ja palvelukohtaisten erityisehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan ensisijaisesti palvelukohtaisia erityisehtoja.

10. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Palveluun ja näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Näihin Ehtoihin perustuvat tai näiden Ehtojen tarkoittamaan Palveluun sekä Palvelusta syntyvään sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Kainuun käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.