Tietosuojaseloste

MainosLähde Oy vaalii yksityisyyttäsi ja pyrkii suojaamaan henkilötietojasi parhaalla mahdollisella tavalla. Pyrimme kaikessa toiminnassamme varmistamaan, että henkilötietojasi käsitellään sääntöjen mukaisella tavalla sekä yrityksemme sisällä että palvelunvälittäjiemme toiminnassa. Tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu, millaista tietoa sivustossa keräämme ja miten tietoja käytetään. Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena ovat palvelunvälittäjä-, asiakas-, sopimussuhde tai rekisteröidyn antama suostumus tai Rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Rekisterinpitäjä
MainosLähde Oy (2110016-6)

Posti- ja käyntiosoite
Linnankatu 6 A
87100, Kajaani

Sähköpostiosoite
myynti@mainoslahde.fi

Verkkosivusto
https://www.e-myynti.fi

1. Henkilötietojen käsittelyn perusteet

Rekisterin tietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella asiakassuhteiden hoitamiseen, suoramarkkinointiin ja muuhun yhteydenpitoon. Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää omaan tai yhteistyökumppanin kanssa toteutettavaan markkinointiin, jos asiakas ei ole kieltänyt suoramarkkinointia. Henkilötietoja käsitellään sopimusten ja lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi, palveluiden laadun varmistamiseksi, asiakassuhteiden hoitamiseksi, personoidun markkinoinnin mahdollistamiseksi sekä yhteyden pitämiseksi asiakkaaseen.

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

– asiakkaan nimi
– yhteystiedot
– tilastotiedot kampanjoista
– asiakkaan toimittamat tiedot palveluun
– asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
– tekniset tiedot järjestelmän käytöstä

2. Evästeet

e-Myynti sivuilla käytetään evästeitä, jotta verkkosivut toimisivat parhaalla mahdollisella tavalla. Evästeillä kerätään teknistä tietoa ja tietoa sivujen käyttötavoista. Näiden tietojen avulla verkkosivuja kehitetään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin. Voit tarvittaessa poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Jos toiminto otetaan pois käytöstä, voi osa verkkosivujen toiminnoista hidastua pääsy joihinkin osioihin estetään kokonaan.

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, liitteitä jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

3. Henkilötietojen päivitys ja korjaaminen

Mikäli jätät tietoa, kommentin, sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat tiedot ja kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa. Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien käyttäjäprofiilien tiedot e-Myynnin palveluntarjoajan tietokantaan. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. e-Myyntityökalun ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Asiakkaana sinulla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu e-Myynti järjestelmän asiakas- ja suoramarkkinointirekisteriin. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä, mikäli koet, että e-Myynti on käsitellyt tietoja lainvastaisesti tai että e-Myynti järjestelmällä ei ole oikeutta käsitellä rekisteröidyn tietoja. Vastustamisoikeus ei koske sellaista tietojen käsittelyä, johon laki velvoittaa MainosLähde Oy:tä.

Sinulla on oikeus saada virheelliset tiedot oikaistuiksi tai puutteelliset tiedot täydennetyiksi sekä oikeus vaatia tietojesi poistamista asiakas- ja suoramarkkinointirekisteristämme. Voit myös itse poistaa profiilisi e-Myynti.fi järjestelmästä ja päivittää siellä olevat tietosi. Poisto-oikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin tietojen käsittely ja säilyttäminen rekisterissä on välttämätöntä MainosLähde Oy:llä koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai muun laissa säädetyn perusteen johdosta.

Siltä osin kun olet itse toimittanut asiakas- ja suoramarkkinointirekisteriimme tietoja, joita käsitellään antamasi suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, sinulla on oikeus saada tällaiset tiedot pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit myös poistaa profiilisi e-Myynti järjestelmästä, päivittää tietosi ja kieltää sinulle kohdistetun markkinointiviestinnän. Mikäli tietojasi käsitellään suostumukseesi perustuen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus ilmoittamalla tästä meille tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse tuki@mainoslahde.fi osoitteeseen. MainosLähde Oy voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. MainosLähde Oy voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. MainosLähde Oy vastaa pyyntöihin yhden (1) kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa. Sinulla on oikeus valittaa viranomaiselle, mikäli MainosLähde Oy ei ole noudattanut tietosuojalainsäädäntöä.

4. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietojasi pidetään rekisterissä vain niin pitkään kuin se on välttämätöntä, että tässä selosteessa määritelty käyttötarkoitus on täytetty ja mitä laki määrää tietojen säilyttämisestä. Lain määräämän velvoitteen mukaisesti MainosLähde Oy voi joutua säilyttämään tietoja pidempään kuin edellä mainittu ajanjakso edellyttää.

Henkilötiedot viedään rekisteriin siinä muodossa, missä rekisteröitävä on antanut ne ja päivityksen voi tehdä joko rekisteröity itse tai MainosLähde Oy:n rekisteröidyn tekemän pyynnön perusteella.

5. Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

6. Tietosuojaselosteen muutokset

MainosLähde Oy kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillaan. Muutokset voivat perustua myös muutoksiin lainsäädännössä. Siksi suosittelemme, että tutustut säännöllisesti tietosuojaselosteen ja e-Myyntityökalun käyttöehtojen sisältöön.